Disclaimer

Buro Fortix (Kamer van Koophandel: 1124332), verleent u hierbij toegang tot webshopvoorbloggers.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Buro Fortix behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op webshopvoorbloggers.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Buro Fortix. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Beperkte aansprakelijkheid

Buro Fortix spant zich in om de inhoud van webshopvoorbloggers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op webshopvoorbloggers.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Buro Fortix.

In het bijzonder zijn alle prijzen op webshopvoorbloggers.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op webshopvoorbloggers.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Buro Fortix nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Buro Fortix. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Buro Fortix, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Bij schending van auteursrecht wordt, zonder uitzondering, een schadevergoeding gesommeerd.

Gebruikte afbeeldingen en icons

Veel van de foto’s, afbeeldingen en icons die worden gebruikt, zijn niet van Buro Fortix. Hieronder is een lijst te vinden van stockmateriaal dat gebruikt is, waarbij het verplicht is de herkomst te vermelden.

error: Kopiëren is niet toegestaan